Teamcoaching en cultuurtrajecten

Soms is bij een samenwerkend team sprake van disfunctionele patronen. De communicatie en samenwerking is moeizaam, er is sprake van ongewenste groepsvorming, sabotage of een verstoorde relatie tussen team en leidinggevende. In zulke situaties helpt Buro Noorderlingen om naar de kern van het probleem te gaan en dit samen op te lossen.

Kwestie

Teams bewegen tot vernieuwing werkt om teams effectiever te leren samenwerken. Bijna altijd ligt de oorzaak van een verstoorde professionele cultuur in de onderstroom. Wij helpen om boven water te halen wat in de weg zit. Hier een open gesprek over te voeren, patronen zichtbaar te maken, en samen op zoek te gaan naar oplossingen. Vanuit vertrouwen en nabijheid.

Oplossing

Wij vinden het van groot belang om ieder teamlid de ruimte te geven om aan te geven wat behouden moet blijven én wat in de weg zit. Zodat er een compleet en genuanceerd beeld ontstaat van de situatie die wordt ervaren, en het goede gesprek hierover gevoerd kan worden. Om succesvol te kunnen veranderen moet immers sprake zijn van een gedeelde urgentie en ambitie. Verder is het belangrijk dat teamleden inzicht hebben in hun eigen voorkeursstijl van handelen, en dat van hun collega’s. Hier besteden wij in team- en cultuurtrajecten veel aandacht aan.

Vervolgens zetten wij samen met het team de stap naar acties die helpen om disfunctionele patronen weg te nemen en de cultuur blijvend te veranderen in de gewenste richting. Bijna altijd gaat het bij teamcoaching en cultuurtrajecten over (het samenspel tussen) communicatie, samenwerking, proces en leiderschap. Een samenhangend geheel van interventies, waarbij aandacht is voor het vieren van successen en wordt bijgestuurd waar nodig, zorgt dan voor verandering in de gewenste richting. Buro Noorderlingen neemt de rol in van expert in verandering, confronteert waar nodig en ondersteunt waar het kan, en blijft nabij zolang als nodig. Uiteindelijk streven wij naar een situatie waar het team zelf sturing kan geven aan haar eigen reflectie en ontwikkeling.

Voorbeelden van interventies zijn:

  • Aanwezig zijn bij teamvergaderingen;

  • Individuele coaching op maat;

  • Sparringpartner van de leidinggevende;

  • Teambijeenkomsten/trainingen over voorkeursstijlen, communicatie, feedback, systemisch kijken, scrum, etc.

Onze ervaren mensen hebben tal van methodieken in hun repertoire en zijn ervaren veranderkundigen. Het komt regelmatig voor dat wij als duo, met aanvullende competenties, met een team aan de slag gaan.

Bewegen tot vernieuwing? Laten we samenwerken

Noorderlingen durven andere paden in te slaan.

  • Binnen 24 uur bericht
  • Gemakkelijk, snel en duidelijk antwoord
  • Open voor al uw vragen