Assessment

Soms voel je de behoefte om stil te staan bij de vraag of je nog de goede dingen doet in je functie. Of biedt je organisatie je aan om te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Omdat je in een nieuwe rol star of omdat je reflectie simpelweg gegund wordt in het kader van duurzame inzetbaarheid. Buro Noorderlingen kan helpen met ons ontwikkelassessment. Op maat, gebaseerd op jouw vragen en/of die van jouw organisatie, ontwikkelgericht en met oog voor zowel talenten als ontwikkelgebieden.

Kwestie

Het ontwikkelassessment is een dienst die wij inzetten ter ondersteuning van zowel persoonlijke ontwikkeling als benoemingsprocedures. Wij streven ernaar om op gedegen wijze competenties te meten en te komen tot een goed gefundeerd beeld van uw kwaliteiten en ontwikkelpotentieel: Waar staat u voor? Wat kenmerkt u? Waar kunt en wilt u ontwikkelen? En hoe verhoudt zich dit tot de organisatie(cultuur) en het uitvoeren van uw leidinggevende rol?

Oplossing

Tijdens het assessment staat het gesprek centraal. De informatie die op deze manier wordt verkregen delen we voortdurend en in alle openheid. Het assessment heeft door onze aanpak het effect van een gecomprimeerde coaching. Dit effect wordt versterkt doordat het gesprek met twee consultants wordt gevoerd. De regie op het gesprek én de reflectie op de besproken thema’s ligt voor een aanzienlijk deel bij de kandidaat. Doordat wij continu spiegelen krijgt de kandidaat vanuit meerdere perspectieven feedback en inzichten. Hierdoor verdiept het contact zich over het algemeen snel en raken we in gesprek over dieper liggende persoonlijke drijfveren, visies en kernwaarden.

Uitgangspunt bij het assessment is het functieprofiel dat wij ontvangen van de organisatie, aangevuld met eventuele specifieke vragen uit de organisatie en/of vragen van de deelnemer. Tijdens het assessment onderzoeken we hoe uw kwaliteiten zich verhouden tot de gewenste leidinggevende competenties en/of  ambities.

Na het assessment gaat de kandidaat aan de slag met het schrijven van een reflectieverslag. Daarmee blijft de regie op de eigen ontwikkeling bij de kandidaat. Het geheel wordt afgesloten door een terugkoppelgesprek met de kandidaat en een vertegenwoordiger uit de organisatie (meestal de leidinggevende).

De precieze vorm van het ontwikkelassessment is altijd maatwerk. Afhankelijk van de functie en het vraagstuk zetten wij meerdere instrumenten in, zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest of casusbeschrijvingen.

Bewegen tot vernieuwing? Laten we samenwerken

Noorderlingen durven andere paden in te slaan.

  • Binnen 24 uur bericht
  • Gemakkelijk, snel en duidelijk antwoord
  • Open voor al uw vragen