Outplacement

Ben je in overleg met uw werkgever tot het besluit gekomen dat je op zoek gaat naar een nieuwe functie buiten de organisatie? Of word je geconfronteerd met dreigend ontslag? Dan heb je te maken met outplacement.

Kwestie

Outplacement kan bijvoorbeeld ter sprake komen na een reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of wanneer je bent vastgelopen in je huidige baan. Buro Noorderlingen begeleidt je in het outplacementtraject om zo een nieuwe, passende uitdaging te vinden.

Oplossing

Bij dreigend ontslag zijn er meerdere mogelijkheden. In het geval van reorganisatie krijg je vaak de keuze tussen een ontslagpremie en outplacement. Vooral wanneer de vacatures niet voor het oprapen liggen, kan outplacement de slimmere keuze zijn. Hierbij krijg je de ruimte om binnen een bepaalde tijd een nieuwe functie te vinden of, als dat beter blijkt te passen, begeleid te worden bij het starten als zelfstandig ondernemer.

Het outplacementtraject
Buro Noorderlingen biedt in alle gevallen de juiste begeleiding. Hierbij starten we met een persoonlijke analyse waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Welke elementen zijn van invloed op je huidig functioneren?

  • Welke normen en waarden spelen een rol?

  • Waar liggen je kwaliteiten?

  • Welke keuzes heb je gemaakt in uw loopbaan?

  • Welke keuzes zou je willen maken voor de toekomst?

De analyse levert diverse inzichten op. Deze worden verhelderd met gevalideerde testen. Zo krijgen we meer inzicht in uw communicatiestijl, houding en gedrag en mogelijke stressfactoren en energiebronnen. Waar nodig testen we ook uw arbeidsinteresse met concrete voorbeelden van passende functies en actuele vacatures. Alle verkregen inzichten vatten we samen in een duidelijke rapportage. Dit geeft direct toepasbare handvatten voor de volgende stap in je carrière.

Het vervolgtraject
Wanneer de persoonlijke analyse is afgerond, richten we ons op concrete vervolgstappen. Hierbij is ieder traject maatwerk, waarbij we aansluiten bij je kwaliteiten en ontwikkelpunten. In alle gevallen is netwerken van essentieel belang bij het vinden van een nieuwe functie. We maken hiervoor gebruik van ons brede netwerk in de noordelijke provincies. Zo is het mogelijk om eens een kijkje in ‘een andere keuken’ te nemen en nieuwe inzichten op te doen. Onze ervaring is dat ons netwerk regelmatig een opstap biedt naar een succesvolle sollicitatie.

Onze methoden

Bewegen tot vernieuwing? Laten we samenwerken

Noorderlingen durven andere paden in te slaan.

  • Binnen 24 uur bericht
  • Gemakkelijk, snel en duidelijk antwoord
  • Open voor al uw vragen